سوپر وایزرهای مر کز آموزشی درمانی خلیلی


 

سکینه رضاییسوپروایزر آموزشیکارشناس ارشد پرستاری
(گرایش آموزش)
لاله کیوانیسوپروایزر ایمنی و کنترل عفونتکارشناس پرستاری
ساغرفولادی ونداسوپر وایزر بالینیکارشناس پرستاری
فاطمه خادمیسوپر وایزر بالینیکارشناس پرستاری
رویا منصورزادهسوپر وایزر بالینیکارشناس پرستاری
بنفشه اطمینانسوپر وایزر بالینیکارشناس پرستاری
محمد اسدیسوپر وایزر بالینیکارشناس پرستاری
  
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-8-25 8:13        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ