< meta name="revisit-after" content="7 days">


نام واحد

عنوان فرآیند
معاونت آموزشی بخش چشمارزشیابی دستیاران
مدارک پزشکی
گفتار درمانیاختلالات گفتار زبان
دفتر پرستاریجذب نیرو

راند سوپروایزری
داروخانهتحویل دارو
خدماتخدمات
حسابداری
تغذیهمشاوره تغذیه
تجهیزات پزشکیکالیبراسیون
تاسیساتراند روزانه
بهداشت محیطمدیریت پسماند
بخش های بستری
آموزش
آزمایشگاهپذیرش آزمایشگاه
اتاق عمل
 
رضایت بیهوشی
CSSDتحویل وسایل
پذیرشفرآیند پذیرش
رسیدگی به شکایات فرایند رسیدگی به شکایات
اتفاقاتفرایند معاینه و ویزیت بیماران در اتفاقات
  
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-2-18 10:27        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ