< meta name="revisit-after" content="7 days">
                                                                                                                             
                                                                                                                              

فرایندهای اصلی مرکز آموزشی درمانی خلیلی

ردیف

فرايند

شاخص

1

ترخيص

مدت زمان ترخیص بیمار

2

آموزش به بيمار

نمره چک لیست آموزش به بيمار

3

پذيرش(کلینیک/پاراکلینیک)

مدت زمان پذیرش

4

ارائه خدمات به بيماران بستري

 فاصله چرخش تخت

5

ثبت صحیح کدهای خدمات در سيستم HIS

درصد كسورات بيمارستان

6

ترياژ

شاخص هاي ملي

7

دارودهي

نمره چک لیست دارودهي صحيح

8

ارائه خدمات جراحی

درصد عمل های کنسل شده/تعداد عمل های انجام شده

9

ارائه خدمات پاراکلینیک به بیماران

درصد رضایتمندی بیماران پاراکلینیکردیف

فرايند پشتیبانی

1

رسیدگی به شکایات

14

ارزیابی بهداشت محیط

2

انجام مشاوره تغذیه و رژیم درمانی

15

مدیریت پسماند

3

نظارت بر کیفیت طبخ  غذا

16

برون سپاری خدمات

4

خرید تجهیزات پزشکی

17

ارزیابی مخاطرات محیط کار(بهداشت حرفه ای)

5

انجام امور فنی و تاسیساتی

18

کنترل عفونت

6

رسیدگی به مشکلات سخت افزاری و نرم افزاری

19

ارائه خدمات مددکاری

7

خرید کالا

20

حفاظت فیزیکی در بخش ها

8

انبارگردانی

21

آموزش کارکنان

9

مدارک پزشکی و انبار

22

ارائه خدمات کتابخانه ای(امانت)

10

لاندری(جمع آوری و شستشو البسه بیماران)

23

پیشنهادات

11

استریل ایمن ست ها

24

ایمنی کارکنان

12

ممیزی داخلی

25

امورمالی

13 منابع انسانی 26 روابط عمومی

  

فرآیند مدیریتی

نظارت بر ارائه خدمات پرستاری به بیماران بستری


 


                                                                                                                                   
  
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-2-20 12:20        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ