نام و نام خانوادگی رئیس بخش خدمات دارویی
دکتر کریمی

مدرک تحصیلی

دکترای داروسازی
شرح فعالیت
اداره کردن امور داروخانه در بیمارستان،نظارت در امور فنی و کار تکنسینهای دارو سازی ،
تهیه فرمولهای دارویی و آماده کردن نسخ بیماران جهت سازمانهای بیمه گرنام و نام خانوادگی مسئول

آزیتا کریمی

مدرک تحصیلی

فوق لیسانس
شماره تماس
داخلی:1688

  
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-8-27 8:27        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ