رئیس بخش بیهوشی : آقای دکتر سعید خادمی


سرپرستار بخش :  خانم نرگس علی عسکری


مدرک تحصیلی : کارشناس پرستاری

تعداد کارکنان پرستاری :  9  نفر


تعداد برانکارد :  14برانکارد

تلفن داخلی : 1626 – 1625

 

 

 جهت آگاهی از وضعیت بیمار می توانید به صورت تلفنی با شماره تلفن 6-6471472

داخلی 1625-1626 تماس بگیرید

 

 

 

پرستار

 

 

کاردان بیهوشی

بهیار 

6

1

2








  
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-8-25 8:21        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ