نام و نام خانوادگی مسئول


آقای جمالی
مدرک تحصیلی
کارشناس مدیریت
شرح فعالیت


صدور کلیه احکام کارگزینی - رسیدگی به تقاضای انتقال ،انتصاب - تغییرعنوان ،
احتساب مدرک و ...-پیگیری بکارگیری پرسنل جدید و تغییر وضعیت استخدام پرسنل-
رسیدگی به امور مربوط به حضوروغیاب ،مرخصی، ارزشیابی پرسنل- تهیه آمار پرسنلی و....  

شماره تماس
داخلی:1638
6291470
  
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-12-5 13:53        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ