نام و نام خانوادگی مسئول


شهلا برزگر
مدرک تحصیلی
کارشناسی
شرح فعالیت
1-   کد گذاری بیماریها در پرونده های پزشکی جهت استفاده از اطلاعات
و تحقیقات پزشکی و امار
2-   حفظ و نگهداری اسناد پزشکی
3-   پاسخگویی به مراجع ذیصلاح قانونی
4-   پاسخگویی به بیماران و در اختیار گذاردن مدارک پزشکی به ایشان
      5-ارائه آمار و گزارشات مربوط به فعالیتهای بیمارستان

      بیماران محترم جهت دریافت مدارک پزشکی از پرونده خود می توانند
یک هفته پس از عمل صبح ها به واحد بایگانی مدارک پزشکی واقع در ساختمان

شماره یک بیمارستان مراجعه نمایند .

 
شماره تماس
داخلی:1653-1713
 
  
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-6-13 11:13        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ