نام و نام خانوادگی مسئول

سمت

آقای علی ملک زاده

رئیس امور مالی
مدرک تحصیلی
لیسانس
شرح فعالیت
1- کنترل و نظارت بر عملکرد حسابداران تحت سرپرستی و تقسیم کار بین آنها و ارائه راهنمایی های لازم به آنها
2- انجام رسیدگی و نظارت بر کلیه اسناد مالی و پرداختها و ارائه گزارش به مسئولین ذیربط
تهیه و تنظیم صورت های مالی واحد و نظارت مستمر بر عملیات امور مالی و تطبیق کلیه پرداختها با قوانین و آئین نامه ها و مقررات حاکم بر دانشگاه
4- نظارت بر شناسایی ،واریزو ثبت درآمدها در سیستم نوین مالی
5- کنترل و امضاء اسناد مالی و اوراق تعهدآور بر اساس تفویض اختیارات ابلاغی ریاست محترم دانشگاه
6- نظارت بر حفظ و نگهداری حساب اموال و تجهیزات و دارایی های واحد
سوابق-کارشناس حسابداری شبکه بهداشت و درمان کازرون   88-82
- رئیس حسابداری بیمارستان کازرون       96-88
- رئیس حسابداری شبکه کازرون         93-91
شماره تماس
داخلی:1613  

نام و نام خانوادگیسمت
شهرام سجادیانحسابدار
مرجان قائمیحسابدار هزینه
بهمنیانمسئول دریافت و پرداخت
ابوالفتح فلامرزیحسابدار
محمد کیانیمسئول درآمد و رابط بیمه بستری
فاطمه طاهریرسیدگی اسناد سرپایی
رباب یدملترسیدگی اسناد بستری
حسین محمدیحسابدار
  
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-6-13 11:13        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ