نام و نام خانوادگی مسئول

سمت

خانم الهام سلطانی

رئیس امور مالی
مدرک تحصیلی
لیسانس
شرح فعالیت

شماره تماس
داخلی:1613  

نام و نام خانوادگیسمت
شهرام سجادیانحسابدار
مرجان قائمیحسابدار هزینه
بهمنیانمسئول دریافت و پرداخت
ابوالفتح فلامرزیحسابدار
محمد کیانیمسئول درآمد و رابط بیمه بستری
فاطمه طاهریرسیدگی اسناد سرپایی
رباب یدملترسیدگی اسناد بستری
حسین محمدیحسابدار
  
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-8-27 8:29        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ