نام و نام خانوادگی مسئول


آقای عبدالحمیدمصلی نژاد

مدرک تحصیلی
کارشناسی

شرح فعالیت
تهيه غذاي بيمارستان ،نظارت بر کارکنان تغذیه،تعیین رژیمهای درمانی برای
بیماران طبق دستورپزشک،انجام امور اداری و اجرایی واحد تغذیه ازقبیل
پیش بینی مواد اولیه و وسایل مورد نیاز،تنظیم برنامه غذایی،تنظیم برنامه هفتگی پرسنل

شماره تماس
داخلی:1690 و 1695


  
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-8-27 8:39        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ